ALUMNI


2014

Audrey Cao

Katie Ardiff

Lydia Wang

 

2015

Grace Lim

Jessica Stamelman

Penny Zhang

Sarah Rennich

Selin Zenginkinet

Taylor Jordan

 

2016

Allison Wang

Ayah Manalastas

Celina Bulk

Dawn Lu

Devyani Agarwal

Elizabeth Keller

Genevieve Lee

Grace Casola

Grace Phillips

Guangda Zhu

Hae Jeung Kim

Hailati Jupaer

Hailey Foreman

Hailley Thompson

Hanna Shaps

Haoyang Li

Hayeon Park

Hongfan Liu

Honglei Li

Huiqian Ma

Jenny Xianyu Chen

Jiaer Zhuang

Kangkang Li

Kari Heavenrich

Katherine Gummeson

Kaylee Nichols

Kellie Barranco

Kelly Pease

Lan Jiang

Lilly Hutchinson

Lily Kapaku

Linda Meliani

Linlin Liu

Lulu Ge

Luyang Han

Marissa Jobe

Rui Gong

Shivangi Singh

Susan Stone Dutter

Victoria Tran

Wen-Ting Zhu

Wenyan Li

Xi Rong

Xiaoyan Lu

Xiaoying Zheng

Xiaxia Wan

Xinning Zhang

Xinru He

Xinyi Lu

Xinying Yao

Yimeng Huang

Ying Du

Yingjie Liu

Yizhuo Ma